Alates jaanuarist 2019 viime ellu projekti „Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine“ (nr 2014-2020.3.02.18-0128).

Projektis saab tööeluks ettevalmistuse 40 Ida-Virumaa noort vanuses 16-26 eluaastat. Selleks toimuvad noore individuaalne nõustamine, kuhu on kaasatud tema lähedaste võrgustik; koolitus tööelu jätkamiseks; tööandja erialakoolitus ja 2-kuuline praktika. Projekti lõpuüritusel esitletakse tulemusi ja edulugusid. Projekti tulemusel on vähemalt 24 noort leidnud endale püsiva töökoha ja 40 Ida-Virumaa noort on omandanud tööle asumiseks praktilised, erialased teadmised ja oskused.

 

Projekti rahastatakse meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimaluis hõives osalemiseks“ tegevuste „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ raames.