Teadmised ja praktika + noorus = progress


Projekti periood:

01.04.2017 – 30.04.2018

 Projekti rahastab  „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"

Toetuse suurus: 8 558,76 EUR

Projekti eesmärgiks on luua MTÜ Lapsele Oma Kodu juurde koolinoortest vabatahtlike professionaalselt ettevalmistatud meeskond, kes toetab sotsiaaltöö arendamist Narva linna koolides ja seeläbi suurendada ning tugevdada ühingu meeskonda.

Eesmärgi saavutamiseks valitakse Narva linna koolidest  kuni 12 noort, kellel on sotsiaaltööks sobivad iseloomuomadused, võimaldatakse neile ettevalmistavat koolitust ning viiakse läbi juhendatud praktika, mille käigus tegeletakse probleemidega noortega koolis. Praktika käigus ja hiljem tegevuse käigus toimuvad iganädalased nõustamised, mis toetavad vabatahtlike toimetulekut. Vabatahtlike isiksusliku arengu ja teadmiste ning kogemuste kasvu mõõdetakse projekti alguses ning lõpus läbi anketeerimise. Noored jäävad edaspidi vabatahtlikena tegutsema MTÜ Lapsele Oma Kodu juures noorteklubina.