Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

MTÜ Lapsele OMa Kodu on Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.

MTÜ Lapsele Oma Kodu tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupiks, on vähenenud töövõime või vanuse tõttu tööelust eemale jäänud inimesed, kellel on mitmeid takistusi ja seetõttu vajavad nad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Programmimeeskonda kuuluvateks spetsialistideks on:

sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut ja arst.

Lisaks kasutatakse teabe edastamiseks töötukassa töövahendaja ja partnerorganisatsioonide esindajate osalemist.

Tegevused:

- inimese õpetamine puude või tervisehäirega toime tulema;

- töövõime arendamine;

- töötingimuste võimalik sobitamine töökohas;

- kohanemine tööeluga.

 

Hinnakiri:

Teenuste hinnakiri (1h)

 Füsioterapeudi teenus 45.00 EUR

 Füsioterapeudi grupiteenus  15 EUR

 Tegevusterapeudi/Loovterapeudi teenus 40,00 EUR

 Tegevusterapeudi/Loovterapeudi grupiteenus 20,00 EUR 

 Psühholoogi teenus 40.00 EUR

 Psühholoogi grupiteenus 20,00 EUR 

 Sotsiaaltöötaja teenus 40,00 EUR

 Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20,00 EUR 

Kogemusnõustaja individuaalteenus     35,00 EUR

 Kogemusnõustaja grupiteenus 15 EUR

Eripedagoog 40 EUR

Logopeed 40 EUR

 Arsti teenus 60,00 EUR

 Arsti grupiteenus 20,00 EUR


Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 53495001 (tööpäeviti 10:00-16:00), saata e-mail aadressil natalia.umarova@gmail.com.


Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.