Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

MTÜ Lapsele OMa Kodu on Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.

MTÜ Lapsele Oma Kodu tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupiks, on vähenenud töövõime või vanuse tõttu tööelust eemale jäänud inimesed, kellel on mitmeid takistusi ja seetõttu vajavad nad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Programmimeeskonda kuuluvateks spetsialistideks on:

sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut ja arst.

Lisaks kasutatakse teabe edastamiseks töötukassa töövahendaja ja partnerorganisatsioonide esindajate osalemist.

Tegevused:

- inimese õpetamine puude või tervisehäirega toime tulema;

- töövõime arendamine;

- töötingimuste võimalik sobitamine töökohas;

- kohanemine tööeluga.

 

Hinnakiri:

Teenuste hinnakiri (1h)

 Füsioterapeudi teenus 45.00 €

 Füsioterapeudi grupiteenus  15 € 

 Tegevusterapeudi/Loovterapeudi teenus 40,00 €

 Tegevusterapeudi/Loovterapeudi grupiteenus 20,00 € 

 Psühholoogi teenus 40.00 €

 Psühholoogi grupiteenus 20,00 € 

 Sotsiaaltöötaja teenus 40,00 €

 Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20,00 € 

Kogemusnõustaja individuaalteenus     35,00 €

 Kogemusnõustaja grupiteenus 15 €

 Arsti teenus 60,00 €

 Arsti grupiteenus 20,00 € 


Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 53495001 (tööpäeviti 10:00-16:00), saata e-mail aadressil natalia.umarova@gmail.com.


Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.