Tugiisikuteenus

Üks võimalus perekondi abistada on tugiisikuteenus peredele, mille eesmärk on läbi jõustamise ja juhendamise toetada lapsevanemat tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas (Sotsiaalministeerium 2009).
Lasteombudsmani 2011.aasta uuringust nähtub, et lastekaitsetöötajate hinnangul vajatakse perede ja laste igapäevaelu korraldamiseks ja toimetuleku toetamiseks senisest enam tugiisikuteenust. Mõnel juhul piisab pere aitamiseks pühendunud inimesest, kes aitab perel eelarvet koostada ja ebavajalikke kulutusi piirata ning juhatab vanemad tööturuteenusteni ja lapsed kooli.
MTÜ Lapsele Oma Kodu on tugiisikuteenust pakkunud väga kaua ja saanud pikaajalise kogemusse.
Kes on tugiisik? Tugiisik on reeglina kas sotsiaal- või haridusvaldkonnast, vahel ka muust valdkonnast, kuid siis spetsiaalse ettevalmistuse saanud inimene, kes soovib ja on valmis töötama lastega peredega. Tugiisik on perele eelkõige toetaja, suunaja ning kaasamõtleja – otsused võtab pere ise vastu. Tugiisiku suurim väljakutse on hästi toimiva koostöö saavutamine pere kõigi liikmetega, sest ainult nii on võimalik saavutada tulemusi.
Kui anda üldpilt tugiisikutöö olemusest, siis on see eelkõige töö lapse bioloogilise perekonnaga, et ennetada lapse väljalangemist perekonnast asenduskodusse, erikooli, laste turvakodusse või tänavale. Selle töö oluline osa on sotsiaalvõrgustiku operatiivne loomine ja sotsiaalsete erivajadustega perede toetamine.
Eriti tähtis on töö lapse kooliprobleemidega, eriti olukorras, kui laps on koolis õppimisest loobunud.

Tugiisikuteenuse kirjeldus